Integracja Sensoryczna

Na zajęcia ,,Integracja sensoryczna" zapraszamy od września!